overview

Advanced

(Dutch) '..Daarom kent de liefde - als Eros - geen taboe.' – Frans Veldman

Posted by ProjectC 
'De expressie van de Eros als erotische, zinnelijke en liefdevolle act, vol oprechte genegenheid en tederheid, als zodanig beleefd door het individu waar deze act op is ge­richt, en door hem en haar beleefd als goed (het is een Bonum Conveniens: een passend en toekomend lustvol vitaal goed), kan nooit benoemd worden als "losbandigheid" of geïnter­preteerd worden als ontucht. Integendeel: een dergelijke expressie van liefde, zich beroe­pend op de wederkerigheid van de harmonische geluk brengende lustbeleving, is in wezen een wederzijdse openbaring en bevestiging van het goed dat beide representeren, en wel in een sfeer van goedheid en schoonheid. Daarom kent de liefde – als Eros – geen taboe.'

– Frans Veldman, Haptonomie – Levenslust en Levenskunst (2007), blz 225*** Context: '..Daarom kent de liefde – als Eros – geen taboe.' – Frans Veldman

- '..how the erotic has been cultivated there.'

- '...benevolent affection...'

- 'Love is patient..'